شهرداری فارسان گل کاشت !

سرپرست شهرداری فارسان با اشاره به کاشت تعداد ۳۰۰۰ گلدان و سبد گل فصلی در میادین ، بلوارها ، باغچه ها و معابر سطح شهر در آستانه شروع ماه های سرد و بارندگی از اهمیت بسیار بالای زیباسازی شهر و تأثیر آن در روحیه شهروندان خبر داد.
علیرضا مالکی فارسانی افزود از ابتدای پاییز سال جاری واحد فضای سبز شهرداری با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اقدام به کاشت انواع گل های فصلی در سطح شهر نموده است.
مالکی در پایان سرانه فضای سبز در شهر فارسان را ۱۴ مترمربع اعلام نمود.

کد خبر: 2508 شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰