نظافت ، پاکسازی و نخاله برداری معابر و زمین های نامحصور خیابان عدل

کد خبر: 2544 پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱