عملكرد واحد اجراييات

۱٫ ابلاغ اخطاريه كميسيون هاي ماده ۱۰۰                     ۱۸۸ مورد

۲٫ اجراي احكام تخريب                                          ۳ مورد

۳٫ رفع سد معبر (جمع آوري و انتقال به انبار)                 همه روزه

۴٫ اخذ تعهد كتبي از متخلفين مربوط به سد معبر               ۹۳ مورد

۵٫ جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز                    ۴ مورد

۶٫ نظارت بر ساخت و سازها                                   همه روزه

۷٫ ابلاغ اخطاريه هاي ۴۸ ساعته تا ۱۰ روزه                ۴۷ مورد

۸٫ جمع آوري وسايل بنايي از متخلفين                         ۴ مورد

۹٫ اخطار كتبي به مغازه داران متخلف                         ۱۰۷ مورد

کد خبر: 2321 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸