عملكرد واحد فضاي سبز

رنگ آمیزی بلوارها ، میادین ، تأسیسات مربوط به فضای سبز و زیبایی شهر

هزینه : ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

هرس درختان سطح شهر

هزینه : ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

احداث فضای سبز میدان شهدا

اصلاح آبنما و فواره ی میدان ۲۲ بهمن

هزینه : ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

لوله کشی آب از چاه سنگ شکن به منبع آب فضای سبز واقع در تپه نورالشهدا جهت مصارف فضای سبز

هزینه : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حفر چاه کمکی جهت چاه روبروی شهرداری

هزینه : ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

حفر یک حلقه چاه در بوستان غدیر و انتقال آب به چشمه قلعه جهت مصارف فضای سبز

هزینه : ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پمپاژ آب از تپه نورالشهدا به تپه جانباز

هزینه : ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

سمپاشی درختان سطح شهر

هزینه : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درختکاری ، خرید نهال و گل جهت کاشت در پارک ها ، میادین و سطح شهر

هزینه : ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پمپاژ آب چاه پارک ساحلی لاله به فاز دوم

هزینه : ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

احداث فضای سبز ، درخت کاری ، گل کاری ، توسعه و نگهداری از بوستان ها و فضای سبز سطح شهر همچنین توسعه و تجهیز مبلمان شهری

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ریال

تعبیه سامانه آبیاری قطره ای در فاز دوم پارک ساحلی لاله

خاکریزی بلوار شهدا

چمن کاری قسمتی از پارک ساحلی لاله همچنین قسمتی از میدان اسکیت آیینه

احداث باغچه در بلوار امام «ره» و بلوار شهدا

خرید نیمکت جهت تجهیز فاز دوم پارک ساحلی لاله

تکمیل تعداد آلاچیق های گردشگاه چشمه قلعه با افزودن تعداد ۱۰ آلاچیق جدید

کد خبر: 2332 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸