عملکرد دایره املاک و ساختمانی شهرداری فارسان

صدور پروانه های ساختمانی

۲۱۲ مورد

صدور پایانکار

۱۲۰ مورد

تمدید پروانه ساختمانی

۱۱۲۰ مورد

اصلاحات و افزایش بنا

۹۴ مورد

صدور عدم خلاف

۲۰۰ مورد

استعلام دفترخانه اسناد رسمی

۸۲۰ مورد

دستور تهیه نقشه

۴۰۰ مورد

مکاتبات با ادارات و افراد

۴۴۰ مورد

اخطار به مالکین

۱۲۰ مورد

کارشناسي و ارزیابی املاک در مسیر

۲۳۰ مورد

بازرسی اراضی و ساختمان های سطح شهر

همه روزه

سرکشی به ساختمان های سطح شهر به منظور رعایت مسائل فنی

همه روزه

کد خبر: 2325 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸