عملکرد واحد فنی و عمراني

عملکرد واحد فنی و عمراني شهرداری فارسان در سال ۹۱

جدول بندي سطح شهر

شامل: تعدادی از کوچه های بلوار شهدا ، شهرک سپاه ، خیابان حجاب ، بلوار آیت ا… طالقانی ، خیابان ۱۳ آبان ، جمال عبدا… ، ساير كوچه ها و معابر سطح شهر

هزينه: ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ريال              طول تقريبي : ۵/۲ كيلومتر

آسفالت معابر اصلي

شامل: پارکینگ های پارک لاله ، ۱۰ متری کنار رودخانه ، جاده چشمه قلعه ، كوچه هاي سطح شهر و …

هزينه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ريال           طول تقريبي : ۰۰۰/۱۴ متر مربع

آسفالت کوچه های فرعی و ترانشه های سطح شهر :

شامل : تعدادی از کوچه های خیابان ۱۳ آبان ، شهرک سپاه ، بلوار شهدا ، بلوار آیت ا… طالقانی ، خیابان حجاب و سایر نقاط سطح شهر

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال                   طول تقریبی : ۰۰۰/۲۰ متر مربع

بلوک فرش و پیاده روسازی در سطح شهر :

شامل خیابان شهید داودی ، قسمتی از شهرک فرهنگیان ، قسمتی از بلوار امام «ره» ، خیابان نواب صفوی ، بلوار آیت ا… خامنه ای و…

احداث و اجرای عملیات عمرانی جاده طبیعت :

شامل : تملک زمین به طول تقریبی ۰۰۰/۱۰ متر مربع ، جدول بندی در دو طرف جاده به طول تقریبی ۰۰۰/۲ متر و قسمتی از عملیات زیرسازی معبر             هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال

شن ریزی و زیرسازی معابر اصلی و فرعی در سطح شهر :

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال

نگهداری سیستم فضای سبز شهری ، آبنماها و تأسیسات داخلی فضای سبز شهری

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

توسعه و تجهیز مبلمان شهری :

شامل : خرید وسایل و تجهیزات پارکی و روشنایی در سطح شهر         هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰

اِلِمان شهدای گمنام :

شامل : تکمیل المان ، محوطه سازی ، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی           هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال

تکمیل فاز دوم پارک لاله (قلمستان) :

شامل : محوطه سازی ، فضای سبز ، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ، تجهیز و نصب مبلمان پارک ، نصب آلاچیق ، پیاده روسازی و سایر فعالیت های عمرانی           طول تقریبی : ۰۰۰/۲۲ مترمربع                 هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال

احداث پل های سطح شهر و نصب دریچه پل های بتنی و فلزی به صورت متفرقه در سطح شهر :

تعداد : ۲۰ عدد               هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال

رنگ آمیزی میادین و بلوارهای سطح شهر :

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

نصب علائم و تجهیزات ترافیکی :

شامل : نصب چراغ قرمز ، چراغ چشمک زن ، تابلوهای ترافیکی و…           هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال

تکمیل و توسعه شبکه آبیاری فضای سبز و توسعه فضاهای سبز شهری ، حفر و تعمیر چاه های فضای سبز شهری

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال

تولید ، احداث و نصب جدول و پل های بتنی پیش ساخته در سطح شهر

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

لکه گیری آسفالت ، ترمیم دست اندازها و چاله های سطح شهر

هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال

احداث ساختمان غسالخانه شهر

مساحت : ۱۴۵ مترمربع                         هزینه : ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال

کد خبر: 2344 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸