عملکرد واحد کسب و پیشه

۱ـ پاسخ استعلام های مجمع امور صنفی صدور پروانه کسب           ۱۷۵ مورد

۲ـ پاسخ استعلام های مجمع امور صنفی تمدید پروانه کسب       ۷۳۰            مورد

۳ـ صدور مفاصا حساب جهت کسبه        ۱۲۰۰                                             مورد

۴ـ طرح شناسائی مغازه های بدون پروانه کسب با همکاری مجمع امور صنفی و اماکن            ۲۰۰ مورد

۵- ارجاع پرونده کسبه فاقد پروانه کسب و بدهکار به کمیسیون ماده ۷۷ جهت اخذ عوارض       ۳۲۰ مورد

۶٫ صدور و توزیع فیش های عوارض سالیانه کسب و پیشه                                             همه روزه

۷٫ واگذاری امتیاز نصب دکه جایگاه CNG شهرداری و منطقه گردشگری چشمه قلعه

کد خبر: 2330 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸