ادامه نظافت ، پاکسازی و نخاله برداری معابر و زمین ها نامحصور شهرک فرهنگیان

کد خبر: 2554 پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱