عملكرد واحد نوسازي

۱٫ محاسبه ، چاپ و توزيع عوارض نوسازي    ۷/۰۰۰ مورد

۲٫ محاسبه عوارض معوقه سال هاي پيش         ۳/۵۰۰ مورد

۳٫ تفكيك املاك جديد                                  ۳۰۰ مورد

۴٫ نقل و انتقال املاك                                 ۶۵۰ مورد

۵٫ بازديد از منازل                                     ۳۰ مورد

۶٫ گواهي نامه دفاتر رسمي                           ۷۰۰ مورد

۷٫ تشكيل پرونده رايانه اي                            ۴۰۰ مورد

۸٫ ثبت فيش هاي وصول رايانه اي                  ۵/۵۰۰ مورد

۹٫ كارشناسي املاك                                     ۱۰۰ مورد

۱۰٫ پاسخ به استعلام ادارات مختلف                 ۳/۵۰۰  مورد

 

کد خبر: 2328 جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸